Aktuální situace v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice

V zahrádkářské osadě Zlatá Opavice bude zhotovitel stavby provádět přesné vytyčení záboru pozemků pro potřeby výstavby severovýchodního obchvatu Krnova. Město Krnov žádá uživatele zahrádek v zahrádkářské kolonii Zlatá Opavice o umožnění vstupu na pozemky dotčené stavbou obchvatu, a to v pátek 25. srpna 2017 od 7:30. Umožněním vstupu se rozumí osobní účast, anebo zajištění volného přístupu na Přečíst si víc oAktuální situace v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice[…]

Výstavba obchvatu byla zahájena

Dne 9. srpna 2017 byla slavnostně zahájena výstavba severovýchodního obchvatu Krnova. Severovýchodní obchvat města má za cíl odklonit tranzitní dopravu z centra města na trase Ostrava – Krnov – Bartultovice – Nysa – Opole/Wroclaw (PL). Obchvat o délce 7,7 km bude stát 1,15 mld. Kč včetně DPH a stavbu realizuje sdružení firem SILNICE.CZ a AKTOR ATE. Dokončení Přečíst si víc oVýstavba obchvatu byla zahájena[…]