Průlet nad trasou SV obchvatu

Ředitelství silnic a dálnic ČR spustilo vlastní webový portál www.krnovskyobchvat.cz, tři měsíce poté, co byl spuštěn náš informační web. O přípravách stavby (trasování, řešení křižovatek, vzájemné vazby…) jsme dosud soustavně informovali jako jediní a budeme v tom pokračovat i nadále. Jsme rádi, že ŘSD konečně spouští informační kampaň – jen škoda, že se tak nestalo již Přečíst si víc oPrůlet nad trasou SV obchvatu[…]