Obchvat Krnova

Informační portál o SV obchvatu města Krnova

Průlet nad trasou SV obchvatu

Ředitelství silnic a dálnic ČR spustilo vlastní webový portál www.krnovskyobchvat.cz, tři měsíce poté, co byl spuštěn náš informační web. O přípravách stavby (trasování, řešení křižovatek, vzájemné vazby…) jsme dosud soustavně informovali jako jediní a budeme v tom pokračovat i nadále. Jsme rádi, že ŘSD konečně spouští informační kampaň – jen škoda, že se tak nestalo již Přečíst si víc oPrůlet nad trasou SV obchvatu[…]

Likvidace zahrádkářských osad v plném proudu

Likvidace zahrádkářských osad u řeky Opavice je v plném proudu. Po 70 letech… V uplynulých dnech šla k zemi zahrádkářská kolonie Úsvit a schyluje se k demolici velké osady Zlatá Opavice. Zahrádkáři tak prožili poslední sezónu a sklidili svou poslední úrodu. Po chatkách a příbytcích, po záhonech a ovocných stromech už brzy nebude ani památky. Můžete si utrhnout poslední jablko ze Přečíst si víc oLikvidace zahrádkářských osad v plném proudu[…]

Aktuální situace v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice

V zahrádkářské osadě Zlatá Opavice bude zhotovitel stavby provádět přesné vytyčení záboru pozemků pro potřeby výstavby severovýchodního obchvatu Krnova. Město Krnov žádá uživatele zahrádek v zahrádkářské kolonii Zlatá Opavice o umožnění vstupu na pozemky dotčené stavbou obchvatu, a to v pátek 25. srpna 2017 od 7:30. Umožněním vstupu se rozumí osobní účast, anebo zajištění volného přístupu na Přečíst si víc oAktuální situace v zahrádkářské osadě Zlatá Opavice[…]

Výstavba obchvatu byla zahájena

Dne 9. srpna 2017 byla slavnostně zahájena výstavba severovýchodního obchvatu Krnova. Severovýchodní obchvat města má za cíl odklonit tranzitní dopravu z centra města na trase Ostrava – Krnov – Bartultovice – Nysa – Opole/Wroclaw (PL). Obchvat o délce 7,7 km bude stát 1,15 mld. Kč včetně DPH a stavbu realizuje sdružení firem SILNICE.CZ a AKTOR ATE. Dokončení Přečíst si víc oVýstavba obchvatu byla zahájena[…]