25.8.2017

Kontakty

Zhotovitel – sdružení SILNICE.CZ + AKTOR ATE
Zhotovitel zodpovídá veškeré dotazy týkající se realizace stavby.

Hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jiří Hamerský
hamersky@silnice.com
tel. 702 167 039

Správce stavby – technický dozor investora

Ing. Tisovský
vedoucí TDI
t.tisovsky@hbh.cz
tel. 602 373 592

Investor – ŘSD ČR 

Ing. Romana Šimáčková
romana.simackova@rsd.cz


Správa webu ObchvatKrnova.cz

Provozovatel:

Strana zelených
Základní organizace Krnov
krnov@zeleni.cz