25.8.2017

Kontakty

KOORDINÁTOR OBCHVATU ZA MĚSTO KRNOV
Politik
Mgr. Pavel Moravec
místostarosta
tel. 554 697 212
pmoravec@mukrnov.cz

Informace
Ing. Dita Círová
tisková mluvčí
tel. 554 697 106, 606 316 439
dcirova@mukrnov.cz

KONTAKTY NA VEDENÍ STAVBY
Zástupce zhotovitele – sdružení Silnice CZ + Aktor Ate:
Petr Pietraszek
stavbyvedoucí
tel. 731 699 663
pietraszek@silnice.com

Ing. Petr Maurer
obchodní ředitel
tel. 737 257 157
maurer@silnice.com

Zástupce investora – ŘSD ČR
Dagmar Illichmannová
asistent správce stavby
tel. 724 371 254
dagmar.illichmannova@rsd.cz

Ing. Tomáš Tisovský
technický dozor investora
tel. 602 373 592
t.tisovsky@hbh.cz