Napojení obchvatu na Albrechtickou ulici u Chomýže

Jak bude vyřešeno napojení severovýchodního obchvatu na stávající Albrechtickou ulici? Jak bude vypadat křižovatka a její nejbližší okolí? Na základě informací v projektové dokumentaci jsme připravili názorné plánky.

Šiřší vztahy / kontext 

Mapový podklad: Mapy.cz

Na ortofotomapě je vyznačeno vedení severovýchodního obchvatu u Chomýže včetně napojení na stávající Albrechtickou ulici, které bude zajištěno úrovňovou stykovou křižovatkou tvaru T.

V úseku od statku k ostré zatáčce a bývalé střelnici bude stávájící silnice zrušena.

Celková situace – řešení křižovatky

Celkové řešení křižovatky: běžná úrovňová styková křižovatka (tvar T). Ve směru od Prudniku bude zřízen odbočovací pruh (směr centrum), plynulosti dopravy z města směrem na Albrechtice pomůže dlouhý připojovací pruh. Příjezd ke statku bude zajištěn přeložkou místní komunikace, pro dobytek bude dokonce vybudován podchod. Na nákresu je rovněž vyznačeno výhledové napojení na západní obchvat města ve směru na Olomouc.

Detailní pohled

Budoucnost? (Turbo)okružní křižovatka

O budoucí podobě napojení na západní obchvat města dosud není rozhodnuto. Jednou z možností je tzv. turbo-okružní křižovatka, která se vyznačuje vysokou úrovní bezpečnosti, plynulostí dopravy a velkou kapacitou.

Zdroj: Ministerstvo dopravy (TP 135 – Projektování okružních křižovatek), dostupné zde: http://www.pjpk.cz/


Plánky byly vytvořeny v grafickém editoru na základě informací ze zadávací dokumentace stavby (ZDS).

Podoba násypů a stavebních objektů je orientační. 

Uložit odkaz do záložek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *