ŘSD zveřejnilo vizualizace křižovatek s Petrovickou a Hlubčickou ulicí

Ředitelství silnic a dálnic ČR nechalo na žádost vedení města Krnova zpracovat vizualizace křižovatek SV obchvatu s Petrovickou a Hlubčickou ulicí. Díky přehledným vizualizacím se široká veřejnost konečně (téměř dva roky po zahájení výstavby) může dozvědět, jak budou tyto křižovatky dopravně řešeny. V obou případech se bohužel bude jednat o úrovňové průsečné křižovatky, ve všech ohledech připomínající dopravní řešení křižovatek v 80. letech minulého století. Je pro nás velkou záhadou, proč zde nejsou naprojektovány bezpečné okružní (příp. turbo-okružní) křižovatky, jak je zcela běžné na obchvatech českých i polských měst (Hradec Králové, Prudnik, Nysa…). Odůvodnění ŘSD, že by okružní křižovatky jen zbytečně zpomalovaly dopravu na hlavní komunikaci, vůbec neodpovídá současným poznatkům v oboru dopravního inženýrství. Tím nejdůležitějším kritériem při navrhování pozemních komunikací by vždy měla být bezpečnost provozu. S úrovňovými průsečnými křižovatkami na hlavních tazích máme v českých podmínkách velmi špatné zkušenosti (příklad z Lipníka nad Bečvou) – proč se stát nedokáže poučit z vlastních chyb a ke stavebním úpravám přistupuje vždy až po sérii tragických dopravních nehod?

Křižovatka s Petrovickou ulicí (I/57 x I/45)

Křižovatka dvou silnic I. třídy se samostatnými jízdními pruhy pro všechny směry, s ostrůvky pro pravé odbočení a připojovacími pruhy pro plynulé zařazení do provozu. Pro chodce, příp. cyklisty bude vybudován podchod.

Křižovatka s Petrovickou ulicí (Zadavatel: ŘSD, krnovskyobchvat.cz, zpracovatel: ARPIK, arpik.cz, 2019)

Křižovatka s Hlubčickou ulicí

Křižovatka silnice I. třídy s důležitou místní komunikací propojující centrum města s Hlubčickým předměstím. Na hlavní silnici se samostatným odbočovacím pruhem pro levé odbočení, na vedlejších pouze s jedním jízdním pruhem pro všechny směry. Problematická mj. z důvodu provozu těžké nákladní dopravy do nedalekého výrobního závodu Kofoly. Pro pěší, příp. cyklisty bude vybudován podchod.

Křižovatka s Hlubčickou ulicí (Zadavatel: ŘSD, krnovskyobchvat.cz, zpracovatel: ARPIK, arpik.cz, 2019)

Více vizualizací křižovatek si můžete stáhnout zde (prezentace v PowerPointu)

Výstavba krnovského obchvatu se připravuje od poloviny 90. let, není tedy divu, že dopravní řešení je poplatné době svého vzniku. Ačkoliv za dlouhou dobu přípravy stavby bylo možné řešení křižovatek a dalších problematických míst stokrát změnit, nikdy se k tomu nenašla dostatečná vůle. Pro vedení Krnova měla vždy výstavba obchvatu absolutní prioritu – avšak pouze jako investice státu, do které nehodlá nijak zasahovat, natož aby aktivně hájilo potřeby a zájmy občanů města. To se změnilo až s nástupem nového vedení města na podzim 2018, bohužel tedy více než rok po zahájení samotné výstavby. Úkolem nového vedení by měla být primárně snaha minimalizovat negativní vlivy obchvatu (úprava okolí estakád, řešení bezpečných vazeb pro pěší a cyklisty…), ale také snaha o pozitivní změny dopravního řešení křižovatek.

Uložit odkaz do záložek.

3 komentáře u „ŘSD zveřejnilo vizualizace křižovatek s Petrovickou a Hlubčickou ulicí

  • Teď jsem něco objevil. Podívejte se na obchvat Znojma, srovnatelně velké město, jak jsou MÚK na(pře)dimenzované. Ve vzdálenosti 1km od sebe jsou 2 MÚK křížící silnice 3. třídy (361 a 399). V Krnově jedno křížení se silnicí 1. třídy není MÚK ani okružní. Město, zastupitelé, starosto, prosím dělejte něco! Obchvat je ve výstavbě, žádejte změny, hned.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *