Výstavba obchvatu byla zahájena

Dne 9. srpna 2017 byla slavnostně zahájena výstavba severovýchodního obchvatu Krnova.

Severovýchodní obchvat města má za cíl odklonit tranzitní dopravu z centra města na trase Ostrava – Krnov – Bartultovice – Nysa – Opole/Wroclaw (PL). Obchvat o délce 7,7 km bude stát 1,15 mld. Kč včetně DPH a stavbu realizuje sdružení firem SILNICE.CZ a AKTOR ATE. Dokončení stavby je plánováno do 48 měsíců.

Obchvat města se připravuje již od počátku 90. let. Varianty obchvatu se prověřovaly již v letech 1992 – 1994, nakonec byla zvolena varianta severovýchodního obchvatu. V roce 2006 byl zpracován posudek vlivu na životní prostředí (EIA), v roce 2009 vydáno stavební povolení. Stavba byla mnohokrát odkládána, definitivního schválení Vládou ČR se dočkala až v červnu 2016. V srpnu 2016 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Výběrové řízení skončilo až téměř po roce, podpis smlouvy se zhotovitelem proběhl 14. července 2017.

Komunikace začne v místní části Chomýž, dále bude vedena kolem řeky Opavice, kde protne ochranné pásmo vodního zdroje, povede územím dnešní zahrádkářské kolonie Zlatá Opavice a dále úrovňovým křížením přes ulice Petrovická a Hlubčická. Následně estakádou překlene soutok řek Opavy a Opavice a projde kolem průmyslové zóny Ve Vrbině až do Petrova Dolu, kde se okružní křižovatkou napojí na současnou ulici Opavskou. Součástí stavby jsou čtyři estakády, mostní objekty mají celkovou délku přes 800 metrů. Část obchvatu bude zároveň sloužit jako protipovodňová hráz. Obchvat bude postaven jako klasická dvoupruhová komunikace, v úseku Chomýž – křižovatka Petrovická v kategorii S 9,5/80 (šířka komunikace 9,5 metru, návrhová rychlost 80 km/h), v úseku Petrovická – Petrův Důl v kategorii S 11,5/80.

obchvat mapa

Severovýchodní obchvat Krnova. Vytvořeno v programu ArcGIS. 

Pozitiva stavby:

 • Zrychlení tranzitní dopravy na trase Opava – Město Albrechtice – (Bartultovice), zvláště ve špičce
  • to ocení zvláště chalupáři z Ostravska, kteří (v pátky) míří do Jeseníků
 • Odvedení části těžké nákladní dopravy z intravilánu města (jen na výše zmíněné trase)
 • Přímé napojení závodu Kofola a průmyslové zóny Ve Vrbině
 • Možnost využití trasy pro část místních obyvatel, např. pro obyvatele Chomýže či Hlubčického předměstí
 • Těleso obchvatu bude v části trasy sloužit jako protipovodňová hráz
 • Bezpečné převedení chodců v konkrétních místech (podchody)
 • Úspora finančních nákladů: obchvat měl stát původně 1,9 miliardy Kč, ke snížení nákladů došlo zejména změnou kategorie silnice v úseku Petrovická – Chomýž, kde bude silnice užší

Negativa stavby:

 • Obchvat bude mít jen omezený vliv na zlepšení dopravní situace v Krnově
  • tranzitní doprava má ve městě nízký podíl, převládá doprava vnitroměstská, zdrojová a cílová
  • obchvat neřeší dopravu z Olomoucka směrem na M. Albrechtice, která využívá ulici Partyzánů
  • sčítání tranzitní dopravy nikdy neproběhlo – odhad ŘSD počítá maximálně se 4 830 vozidly/24 hodin; hraničním přechodem Bartultovice ale projede denně jen 1 094 vozidel
 • Narušení rekreační oblasti u řeky Opavice
  • zrušení zahrádkářské osady Zlatá Opavice se 70-letou tradicí, bez náhrady
  • estakáda v těsné blízkosti soutoku řek Opavy a Opavice
  • vedení přes ochranné pásmo vodního zdroje (jen okrajovou částí)
 • Nevhodné řešení křižovatek – úrovňové průsečné křižovatky s hrozbou kolizí, zejména křížení dvou silnic 1. třídy (Petrovická ulice – I/57, I/45); křižovatky odpovídají úrovni dopravního plánování 80. let
 • Zaslepení ulice Okružní v místní části Krnov-Chomýž

Jednotlivá pozitiva a negativa stavby budeme podrobně analyzovat v dalších příspěvcích. 

obchvat-kamen

Základní kámen obchvatu

Ohlasy v médiích:

Těšíme se na Vaše komentáře!

Uložit odkaz do záložek.

1 komentář u „Výstavba obchvatu byla zahájena

 • Nám na Albrechtické to stejně neulehčí od hluku a škodlivých emisí která projíždijící vozidla produkují!!!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *